Om Raugland Arkitektur

Utdannelse

1975-1976: Postgraduate Studies, University College London Bartlett School of Architecture and Town Planning, Diploma 1976

1970-1973: Undergraduate Studies Universty College London, Bartlett School of Architecture and Town Planning, BSc 1973

Arbeidserfaring

2015-dd: Kontorplassen flyttet til Sanden 1, Larvik.

2011-2015: Kontorplassen flyttet til Torvet 6 Larvik i samlokalisering med gamle og nye kolleger i COWI as

2006-2011: I forbindelse med samarbeid med Kokkersvold AS under gjennomføringen av utvidelsen v Furuheim sykehjem ble de fysiske produksjonsmidlene flyttet til kontorplass hos Rådgivende Ingeniører Kokkersvold AS i Nansetgata i Larvik.

2001-2006: Solgte eierandeler i ICG ASA og flyttet etter oppfylt karantene fra ICG/COWI AS til selvstendig arkitektvirksomhet Holmene Raugland AS, Adr Raugland gård, 3294 Stavern.

1998-2001: Solgte eierandeler i Buran og Raugland a.s. til InterConsult Group ASA og fortsatte virke som arkitekt i det nye foretaket.

1992-1998: Flyttet virksomheten til lokaler i Prinsekvartalet i Larvik sentrum. Foretaket øket fra 4 til 10 ansatte med arbeidsfeltet utvidet til å omfatte prosjektering av veier og kommunaltekniske anlegg. 

1978-1992: Startet arkitektkontoret Buran og Raugland AS i 1978 med kontorer i gml Hedrum Herredshus, nå Bøkeskogen Kultursenter. Fra 2 ansatte ved oppstart (Rolf Buran og Ole M Raugland) til 4 ansatte i 1992.

1976-1978: Frilanser med base hos arkitektene Sidsel og Sveinung Snedal, Raugland, Stavern

1975: Praksis som Junior Architect hos Sir Basil Spence, Bonnington & Collins, St Albans. Herts., UK

1974: Praksis som Assistant Project Manager hos McLaughlin & Harvey, Contractors, Highbury, London N5, UK

1970: Praksis som maskinoperatør Agnes Sponplatefabrikk

1968-1969: Praksis som snekkerlærling hos Byggmester Per Røsjorde, Stavern

Kurs

Feb 2010: Graphisoft ArchiTerra Reguleringsplaner

Nov 2009: Graphisoft ArchiCad 13

Sep 2009: Larvik Kommune Bygg-Søk

Nov 2008: AutoCad 2008

Des 2000: AutoCad 2000

Sep 1997: Larvik Kommune Plan og Bygningsloven

Verv

1995-2005: Fylkessekretær Norsk Bonde- og Småbrukarlag

1992-1996: Styremedlem Regionalt Samarbeidsutvalg for
Utsmykking av offentlige bygg.

1980-1982: Styremedlem Vestfold Arkitektforening

Medlemskap

1976-d.d.: Norske Arkitekters Landsforbund NAL

1986-d.d.: Royal Institute of British Architects RIBA